Uvjeti poslovanja

Upozorenje o riziku: Imajte na umu da je trgovanje valutama na Forex (FX) i CFD tržištu uz financijsku polugu vrlo rizično i nije prikladno za sve ulagače. Ostvareni dobitak ili gubitak može biti mnogo veći od iznosa uplaćenog na račun kod Admiral Markets UK Ltd. Također imajte na umu da:

(i) Pri održavanju naloga otvorenim na računu kod Admiral Markets UK Ltd., možete izgubiti više novca nego je korišteno za marginu pri otvaranju pojedinog naloga. Uz to, klijent mora poštovati sve obveze navedene u paragrafu 5 ovog ugovora;

(ii) Ako se tržište kreće suprotno Vašem nalogu ili poraste potrebna margina, moguće je da će za držanje naloga otvorenim biti potrebno nadoplatiti sredstva na račun;

(iii) Ukoliko ne udovoljite zahtjevima za dodatnim sredstvima na računu, Admiral Markets UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, zatvoriti bilo koji ili sve Vaše naloge uz gubitak;

(iv) Vaš profit ili gubitak ovise o promjeni tečaja valuta, cijeni roba ili drugih instrumenata koji nisu pod utjecajem Admiral Markets UK Ltd.; i

(v) Puno pravo na vlasništvo dijela ili cjelokupnog iznosa koji uplatite na račun kod Admiral Markets UK Ltd. a koji je potreban za držanje naloga otvorenim biti će prebačen na Admiral Markets UK Ltd. s ciljem pokrivanja trenutnih ili budućih eventualnih obveza. Dok je nalog otvoren, nećete imati mogućnost upravljanja privremeno zauzetim dijelom novca te Admiral Markets UK Ltd. može upravljati tim iznosom prema vlastitom nahođenju.

(vi) Trgovanje putem interneta sa sobom nosi dodatne rizike kao što su pucanje ili kvar internetske veze, hardvera i/ili softvera. Budući da Admiral Markets UK Ltd. ne nadzire brzinu komunikacijskih veza između Vašeg računala i servera, Admiral Markets UK Ltd. se ne može smatrati odgovornim za prekide ili kvarove u komunikaciji te kašnjenja pri trgovanju putem interneta. Molimo Vas da provjerite udovoljava li uređaj kojeg koristite zahtjevima korištenog softvera jer to nije odgovornost Admiral Markets UK Ltd.

(vii) Vaša je odgovornost pobrinuti se da su podaci za pristup Vašem računu (između ostalog, korisničko ime i lozinka) na sigurnom mjestu te prihvaćate da Admiral Markets UK Ltd. prihvaća sve ispravno unesene naloge sa Vašeg računa.

Na Vama je da pažljivo pročitate uvjete ovog ugovora te bilo koji drugi dokument koji Vam Admiral Markets UK Ltd. isporuči a vezan je uz ovaj ugovor, uključujući i upozorenje o riziku koje Vam može biti dostavljeno i dostupno je na našoj web stranici. U dokumentima ćete pronaći važne informacije vezane uz Vaša prava kod usluge koju ćemo Vam pružamo na temelju ovog ugovora. Predlažemo da posebnu pozornost posvetite paragrafu 1 navedenom dolje a koji služi početna smjernica za razumijevanje Vaših prava i obveza.

Potpisivanjem formulara za otvaranje računa, prihvaćate i potvrđujete da su Vam pravila i uvjeti jasni te da razumijete i prihvaćate uvjete ovog ugovora i drugih dostavljenih dokumenata ili dostupnih na web stranici Admiral Markets UK Ltd. a odnose se na ovaj ugovor. Ako ne razumijete sve odredbe ovog ugovora, ne biste ga trebali potpisati. Ispunite li, potpišete i predate nam formular za otvaranje računa, potvrđujete da ste pročitali sve dostavljene dokumente ili dostupne na našoj web stranici a koji se odnose na ovaj ugovor te da razumijete i prihvaćate da će naši odnosi biti određeni uvjetima navedenim u ovom ugovoru.

Trebate razumiti uključene rizike te ako je potrebno, samostalno potražiti savjet stručnjaka. Trgovanje CFD-ovima nije prikladno za sve klijente.

1. Opće odredbe

1.1 Ugovor

Na ove uvjete poslovanja Admiral Markets UK Ltd. obvezuju se Admiral Markets UK Ltd. (“AM UK Ltd. ”), investicijska kompanija ovlaštena i pod regulatornim nadzorom Financial Conduct Authority (FCA) i Vi (“Klijent”).Uz formular za otvaranje računa, ovi uvjeti čine temelj našeg odnosa.

Bilo kakvi dodatni uvjeti objavljeni od strane AM UK Ltd. za koje je izričito navedeno da su dio ovih pravila i uvjeta (objavljeno na web stranici) također se primjenjuju na ugovorni odnos AM UK Ltd. i klijenta (“Ugovor”).

Upozorenje o riziku, pravila o sukobu interesa, politika poštenog izvršenja naloga i svi ostali dokumenti dostavljeni ili dostupni klijentu na web stranici a koji nisu izričito navedeni kao važan dio istih ne sadrže uvjete koji određuju ugovorni odnos između AM UK Ltd. i klijenta. Njihova je namjena omogućiti klijentu važne informacije o uslugama koje pružamo na temelju ugovora. Klijent bi trebao pažljivo pročitati te dokumente prije potpisivanja ugovora.

1.2 Informacije o AM UK Ltd. i uslugama koje pružamo. Registrirani uredi AM UK Ltd. su: Companies House Number, 08171762Financial Conduct Authority FRN, 595450 a naša web adresa je: http://www.admiralmarkets.co.uk/ (“Web stranica”).

Admiral Markets UK Ltd. je ovlašten od strane FCA za pružanje investicijskih i popratnih usluga. Molimo Vas da popis svih usluga za koje smo ovlašteni pogledate na web stranici FCA http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643.

Admiral Markets UK Ltd. pruža investicijske i popratne usluge u Velikoj Britaniji određene usluge može pružati u drugim EU članicama izvan granica matične zemlje (Passporting) u skladu s važećim EU propisima u skladu sa Direktivom EU o financijskim tržištima (”MiFID) koja se povremeno dopunjuje i ispravlja. Pri pružanju investicijskih ili popratnih usluga u drugim EU članicama preko lokalne podružnice, od AM UK Ltd. se zahtijeva da posluje u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Popis EU članica u kojima AM UK Ltd. može pružati jednu ili više investicijskih ili popratnih usluga izvan granica matične zemlje dostupan je na zahtjev. Informacije o uslugama za koje je AM UK Ltd. ovlašten pružati u EU članicama također je dostupan kod lokalnog regulatornog tijela koje nadzire rad investicijskih tvrtki.

Registrirani ured Financial Conduct Authority je 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, Velika Britanija. Web stranica nalazi se na adresi http://www.fsa.gov.uk/register/firmBasicDetails.do?sid=313643

1.3 Sva sredstva koja klijent uplati kompaniji ili koje kompanija drži u ime klijenta kao garanciju za investicijske usluge biti će položen u banci na ime klijenta i/ili na ime kopanije u ime klijenta. Kompanija ne snosi odgovornost za bankrot ili insolventnost bilo koje banke ili druge institucije; međutim, sredstva su osigurana od strane FSCS (Financial Services Compensation Scheme) i FOS (Financial Ombudsman Service) te se na taj način može zaštititi dio sredstava klijenta u bilo kojoj banci ili drugoj financijskoj instituciji.

1.4 Klasifikacija i prikladnost:

Prije primitka formulara za otvaranje računa od klijenta, AM UK Ltd. će grupirati sve klijente kao “Mali klijent”. Želi li klijent unaprjeđenje statusa u “Profesionalni klijent” ili ““Poslovni partner”, treba predati odgovarajući upitnik (koji isporučujemo na zahtjev). Klijent se može koristiti regulatornom zaštitom koju se dodjeljuje važnim kategorijama prema zakonima i propisima Velike Britanije (ili Zakonima i propisima drugih EU članica u kojima pružamo usluge). Opće je pravilo da “Mali klijenti” imaju bolju regulatornu zaštitu od “Profesionalnih klijenata” dok su zaštitni mehanizmi za “Poslovne partnere” ograničeni. Klijent može zatražiti ponovno klasificiranje, od statusa “Malog klijenta” u status “Profesionalni klijent” (podložno određenim uvjetima) i obratno što AM UK Ltd. može ili ne mora odobriti. Ako je klijent grupiran kao “Mali klijent”, mi ćemo procijeniti znanje i iskustvo klijenta u trgovanju financijskim instrumentima obuhvaćenim ovim ugovorom na temelju informacija koje nam klijent dostavi te ćemo, ukaže li se potreba, obavijestiti klijenta da investicijske usluge koje pružamo u skladu sa ovim ugovorom nisu prikladne za njega.

1.5 Upozorenje o riziku

Prije prihvaćanja ovog ugovora, klijent treba pomno pročitati i razmotriti dokument o razumijevanje rizika dostupan na web stranici. Taj dokument upućuje na određene rizike ulaganja u strane valute i razlike u ugovorima. Admiral Markets UK Ltd. će razmotriti zahtjev za otvaranjem računa klijentu i njegovo prihvaćanje tog zahtjeva koje predstavlja nedvojbeni dokaz da ga je klijent pročitao te je voljan prihvatiti rizike navedene u dokumentu o razumijevanju rizika od velike je koristi no ne opisuje sve rizike povezane s trgovanjem razlikama u ugovorima. Klijentova je odgovornost da bude posve svjestan svih tih rizika te se, ako je to potrebno, dodatno savjetuje prije prihvaćanja ovog ugovora.

1.6 Politika sukoba interesa

Klijent treba biti svjestan da pri pružanju investicijskih usluga klijentu AM UK Ltd. će po ovom ugovoru biti u sukobu interesa (uključujući interese na temelju obveza prema prema drugim klijentima ili subjektima) s klijentovim interesima te da se neki sukobi ne mogu učinkovito izbjeći ili minimizirati bez promjene diskrecijske naravi kotiranih cijena. Trgovanjem CFD-ovima klijent će ostvariti dobit ili gubitak na temelju razlike u cijeni (ili tečaju valuta) između cijene otvaranja i zatvaranja naloga.

AM UK Ltd. nije dužan klijentu omogućiti najbolje izvršenje naloga jer AM UK Ltd. ne izvršava naloge u ime klijenta. Kada klijent želi otvoriti nalog preko AM UK Ltd., treba odlučiti hoće li ili ne to učiniti na temelju cijene (ili tečaja valuta) koje kotira AM UK Ltd. u tom trenutku. AM UK Ltd. određuje cijenu (ili tečaj valuta) po kojoj je spreman preuzeti drugu stranu naloga klijenta (kao i razliku između kupovne i prodajne cijene) prema vlastitom nahođenju, uzimajući u obzir cijene konkurencije ili posrednika, situacije na tržištu te ostalih čimbenika poput izloženosti AM UK Ltd. pojedinim financijskim instrumentima. Molimo Vas da pročitate politiku poštenog izvršenja naloga na našoj web stranici.

Klijent razumije i prihvaća da ovaj postupak određivanja cijene obuhvaća sukobe interesa AM UK Ltd. koji su uobičajeni u pružanju usluga koje AM UK Ltd. provodi po ovom ugovoru. AM UK Ltd. će pružiti usluge trgovanja na temelju prihvaćanja klijenta politike određivanja cijena i prakse AM UK Ltd.

U slučajevima u kojim AM UK Ltd. može poduzeti određene korake da izbjegne ili umanji sukobe interesa nastale pružanjem svojih usluga koji će vjerojatno znatno utjecati na interese klijenta, AM UK Ltd. će ih poduzeti u skladu s politikom sukoba interesa koja, između ostalog, sadrži:

(a) Opis glavnih izvora sukoba ili potencijalnih sukoba s interesima klijenta do kojih može doći tijekom pružanja usluga navedenih u ovom ugovoru;

(b) Odrediti procedure pomoću kojih će AM UK Ltd. takve sukobe prepoznati i povremeno riješiti;

(c) Navesti slučajeve u kojima postojanje takvog sukoba mora biti otkriveno prije nego AM UK Ltd. može provesti nalog klijenta prema ovom ugovoru pa da klijent može odlučiti hoće li ili ne potvrditi nalog; i

(d) Odrediti procedure prema kojima će se politika sukoba interesa revidirati ukoliko je potrebno ili periodično ažurirati.

Sažetak politike sukoba interesa dostupan je na web stranici. Dodatne pojedinosti dostavljaju se na zahtjev klijenta.

1.7 Usluge pokrivene ugovorom

Ovaj se ugovor primjenjuje samo na usluge opisane u paragrafu 2. Druge aktivnosti koje provodi AM UK Ltd. – unutar investicijskih i popratnih usluga razmotrenih u paragrafu 1.2 ne spadaju u okvire ovog ugovora.

1.8 Naknade i troškovi

Sve naknade i troškovi AM UK Ltd. koje se primjenjuju po ovom ugovoru navedene su cjeniku.

1.9 Dopune ugovora

Ovaj ugovor (uključujući sve dodatke) može biti dopunjavan od strane AM UK Ltd. kao što je navedeno u paragrafu 16.3. O dopunama ugovora biti ćete prethodno obaviješteni osim u navedenim situacijama. Dodatne pojedinosti potražite u paragrafu 16.3.

1.10 Jezici

Klijent komunikaciju s nama može vršiti na engleskom. Ugovor i svi dokumenti povezani sa ugovorom koje AM UK Ltd. izda (dostavljeni klijentu ili dostupni na web stranici: “AM UK Ltd. dokumenti”) biti će na engleskom. Prilikom pružanja usluga u EU članicama (izvan granica matične države), AM UK Ltd. može komunicirati s klijentom na službenom jeziku države te AM UK Ltd. dokumenti mogu biti prevedeni sukladno našoj odluci. Prevedeni dokumenti mogu se koristiti isključivo kao vodič, a u slučaju razlike u značenju u odnosu na verziju na engleskom, u obzir će se uzeti dokumenti na engleskom jeziku.

1.11 Dodatne informacije

Za dodatne informacije vezane uz ovaj ugovor i usluge koje Admiral Markets UK Ltd. pruža, molimo Vas da pročitate sljedeća poglavlja i dodatke pod naslovima:

(a) Politika poštenog izvršenja naloga: paragraf 2;

(b) Izvještavanje o obvezama Admiral Markets UK Ltd.: paragraf 9; i

(c) Rješavanje pritužbi klijenata: paragraf 17.

1.12 Definicije: Inicijalima navedene riječi i izrazi u ovom ugovoru imaju značenja navedena u odredbama u paragrafu 18.

2. Usluge AM UK Ltd.

2.1 S ciljem ispunjenja obveza navedenih u ovom ugovoru, AM UK Ltd. može pružiti sljedeće usluge klijentu (“Usluge”):

(i) ulazak na tržište spot CFD-ova na valute, indekse, plemenite metale, naftu, robe i financijske instrumente i proizvode navedene na popisu instrumenata na kojem djeluje kao nalogodavac a ne kao zastupnik klijenta; i

(ii) primanje i slanje naloga određenih ugovorom drugim investicijskim društvima ili ovlaštenim posrednicima koji djeluju u ime klijenta.

Usluge će obuhvaćati, ako AM UK Ltd. pristane na to s vremena na vrijeme, bilo koje popratne usluge koje je AM UK Ltd. ovlašten pružati uz dozvolu FCA ako to klijent traži. Osim ako AM UK Ltd. napismeno drukčije ne navede, pri provedbi naloga klijenta AM UK Ltd. postupa pod pravilom (i) (“poslovanje za vlastiti račun”).

2.2 Osim ako nije drugačije napismeno navedeno, AM UK Ltd. će pružati usluge prema paragrafu 2.1 (i) izvršavanjem klijentovih naloga za njegov račun, ali ne u ime klijenta. AM UK Ltd. će odrediti (na platformi ili na drugi način) cijenu (ili tečaj) po kojoj je voljan preuzeti drugu stranu naloga a klijent može odlučiti hoće li ili ne prihvatiti otvaranje naloga po navedenoj cijeni koja je određena u skladu sa ovim ugovorom. S obzirom na to, AM UK Ltd. ne jamči klijentu najbolju provedbu prema važećim smjernicama MiFID-a osim ako napismeno ne pristane na pružanje usluge u ime klijenta. Kada AM UK Ltd. izvrši nalog u ime klijenta, djeluje u skladu s vlastitom politikom izvršenja naloga (“Politika poštenog izvršenja naloga”) koja se povremeno dopunjuje. Politika poštenog izvršenja naloga koja se trenutno primjenjuje dostupnaa je na našoj web stranici.

AM UK Ltd. neće klijenta financijski savjetovati po pitanju postavljanja naloga koji je postavljen u skladu sa ugovorom, osim što će AM UK Ltd. procijeniti prikladnost pružanja usluga klijentu koji potpisuje ovaj ugovor prema važećim propisima MiFID-a te sukladno paragrafima 1, 4 i 3.2. Prije potpisivanja ugovora te postavljanja naloga, klijent može potražiti neovisno mišljenje.

2.3 Klijet pristaje na ovaj ugovor kao nalogodavac a ne kao zastupnik neke druge osobe osim ako je napismeno dogovoreno drugačije sa AM UK Ltd.

2.4 Klijent razumije i prihvaća da će AM UK Ltd. pružati uslugu trgovanja 24 sata dnevno, 5 dana u tjednu, od nedjelje u 22.00 GMT do petka u 22.00 GMT ili u drugo vrijeme navedeno na našim web stranicama a odnosi se na vrijeme dostupnosti instrumenta za trgovanje. AM UK Ltd. će u skladu sa paragrafom 2.6 i općim uvjetima ovog ugovora, kotirati cijene i prihvaćati naloge samo tijekom navedenog radnog vremena.

2.5 Ako po vlastitom nahođenju AM UK Ltd., neradni dan utječe na trgovanje temeljnim instrumentom, AM UK Ltd. neće biti obvezan kotirati cijene te neće zaprimati naloge ili izmjene naloga na instrumentu. AM UK Ltd. će povremeno navesti takve neradne dane i instrumente na koje utječu na svojim web stranicama i/ili na platformi. U nekim se slučajevima s instrumentima može trgovati isključivo kad je otvoreno trgovanje temeljim instumentom na relevantnom tržištu. U tom slučaju AM UK Ltd. nije obvezan kotirati cijene te neće zaprimati naloge ili izmjene naloga kada je relevantno tržište zatvoreno. AM UK Ltd. će se potruditi obavijestiti klijenta o instrumentima podložnim ograničenom vremenu trgovanja na našoj web stranici i/ili na platformi.

2.6 Bilo kakva promjena u vremenu trgovanja ili neka druga informacija pojašnjena u paragrafima 2.5 i 2.6 neće biti tretirana kao dopuna ovom ugovoru i postati će pravovaljana bez prethodnog obavještavanja klijenta od strane AM UK Ltd.

3. Račun

3.1. Klijent će otvoriti račun kod AM UK Ltd. (“Račun”) prije postavljanja bilo kakvih naloga kod AM UK Ltd. u skladu sa ovim ugovorom. Niti jedan nalog se ne može postaviti prije otvaranja računa i uplate novčanih sredstva u skladu sa odredbama ovog ugovora.

3.2 Za otvaranje računa klijent treba ispuniti i potpisati formular za otvaranje računa te ovaj ugovor o prihvaćanju uvjeta (podložan pravima AM UK Ltd. navedenim u paragrafu 3.3). Nakon zaprimanja formulara i dodatnih dokumenata navedenih gore u tekstu, AM UK Ltd. će s vremena na vrijeme provesti provjere koje AM UK Ltd. smatra prikladnim kako bi procijenio kreditnu sposobnost klijenta, među ostalima bankovne čekove, kreditne reference i druge renomirane izvore. AM UK Ltd. može koristiti načine određivanja kreditne sposobnosti za procjenu klijentovog formulara, provjeru identiteta klijenta i za razmatranje svih promjena u načinu na koji klijent upravlja računom. Informacija se također može rabiti za provjeru zaduženosti i sprječavanje pranja novca ili financiranja terorističkih skupina te za upravljanje računom. Klijent opunomoćuje AM UK Ltd. za uporabu informacija za gore navedene provjere vezane uz formular za otvaranje računa i ovaj ugovor općenito.

Klijent će napismeno odmah obavijestiti AM UK Ltd. o bilo kakvim promjenama u podacima koje je dostavio AM UK Ltd. ispunjavanjem formulara o otvaranju računa, kao što su kontaktni podaci ili neke nepovoljne promjene u financijskom statusu klijenta.

3.3 AM UK Ltd. može ili ne mora prihvatiti formular za otvaranje računa Prihvati li AM UK Ltd. formular, klijentu će biti dostavljen podatak o broju računa te će biti pozvan da uplati početni polog prema uputama navedenim u formularu ili na web stranici (“Početni ulog”). Početni ulog može se uplatiti putem prihvaćene kreditne kartice, bankovnim transferom na naš račun(e) ili putem Skrilla.

3.4 Klijent trgovanje s AM UK Ltd. može započeti nakon što početni polog sjedne na bankovni račun AM UK Ltd. kako je i navedeno u paragrafu 3.7, no AM UK Ltd. može ovlastiti klijenta da odmah počne trgovati do dva radna dana prije uplate početnog pologa ako klijent dostavi presliku izvršene transakcije nakon čega mu se posuđuje dio ili cijeli iznos u visini pologa.

3.5 Račun će biti otvoren na ime i prezime klijenta (prema navedenim podacima na važečoj osobnoj iskaznici ili putovnici). Klijent također može otvoriti jedan ili više dodatnih računa na svoje ime. Otvori li klijent dva ili više računa, AM UK Ltd. će te račune zasebno tretirati sukladno odredbama ovog ugovora i svako spominjanje računa dalje u tekstu odnosi se na jedan račun a ne sve račune zbirno.

Na zahtjev klijenta, AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, dogovoriti da dva ili više računa koje je klijent otvorio tretira kao jedan račun uz pismenu obavijest klijentu. U tom slučaju, svako spominjanje računa unutar ovog ugovora odnositi će se na sve račune koje AM UK Ltd. spoji.

3.6 Klijent može, uz obrazac ovjeren kod javnog bilježnika, dodijeliti punomoć drugoj osobi da trguje na njegovom računu (“Zastupnik”), zadaje naloge kod AM UK Ltd. u ime klijenta. Klijent će morati ispuniti obrazac koji mu dostavljamo na zahtjev. Bilo kakve promjene o osobi ovlaštenoj da trguje na računu biti će napismeno dostavljene AM UK Ltd.. Dok od klijenta ne primimo pismenu obavijest o prekidu ili zamjeni zastupnika, AM UK Ltd. je ovlašten primati naloge i/ili upute o trgovanju te su takvi nalozi valjani i obvezujući.

Klijent će unatoč imenovanju zastupnika moći izravno upravljati računom i AM UK Ltd. nije obvezan odbiti ili zanemariti naloge ili upute klijenta na temelju sporazuma između klijenta i zastupnika (ako takav sporazum postoji) koji nije obvezujuć za AM UK Ltd..

AM UK Ltd. će imati ovlasti djelovati prema usmenim, pismenim ili elektroničkim uputama dostavljenim od zastupnika ili osobe koja nastupa kao klijent ili zastupnik čak i ako ta osoba nije niti jedno od toga. AM UK Ltd. će biti ovlašen provoditi bilo koje naloge dostavljene mu korištenjem klijentova korisničkog imena, lozinke i broja računa. Klijent može zatražiti od AM UK Ltd. da novac uplaćuje zastupniku odbijanjem novčanog iznosa s računa ako ima dovoljno novčanih sredstava na računu u trenutku zahtjeva.

3.7 Početni ulog i bilo koja druga dodatna sredstva koja klijent samostalno ili na zahtjev AM UK Ltd. položi na račun prema smjernicama ugovora (“Klijentov ulog”) biti će uplaćen na bankovni račun AM UK Ltd. (“AM UK Ltd. račun klijenta”) i njime će upravljati klijent prema uputama u paragrafu 3.9.

3.8 Kreditiranje bilo koje vrste klijentova uloga vršit će klijent uz izuzimanje bankovnih provizija ili troškova. Klijent se odriče svih prava na kamate na iznos na računu kod AM UK Ltd. i da će za povlačenje sa računa kod AM UK Ltd. biti dostupan iznos od kojeg su već odbijene sve bankovne naknade i troškovi.

3.9 Podložni sljedećim odredbama ovog paragrafa 3,9, bilo koji i svi klijentovi polozi biti će tretirani kao “Klijentov novac” u skladu s važećim zakonima Velike Britanije i propisima FCA (dio FCA Klijentova sredstva “CASS” u priručniku) i AM UK Ltd. će upravljati klijentovim novcem sukladno propisima CASS-a. Klijent razumije i prihvaća da dio klijentovih pologa određenih od strane AM UK Ltd. sukladno paragrafu 8.2 neće predstavljati klijentov novac i da se smatra da je klijent prenio svo vlasništvo i prava na taj dio klijentova pologa AM UK Ltd. te da više nema pravo na taj dio klijentova pologa koji ostaje na računu. AM UK Ltd. može upravljati dijelom klijentova pologa koji ne predstavlja klijentov novac prema vlastitom nahođenju uključujući prijenos takvog novca na neki drugi bankovni račun. Pri raspolaganju novcem klijenta AM UK Ltd. će se pridržavati prava i obveza navedenih u ovom ugovoru (uključujući prava klijenta u paragrafu 3.8, ali bez izuzimanja prava navedenih u paragrafima 8.1 i 8.3).

3.10 Račun će biti u valuti na koju napismeno pristanu klijent i AM UK Ltd. ili, ako ne postoji takav ugovor, u eurima (“bazna valuta”). Bilo kakve uplate koje strana duguje drugima zbog dobiti, gubitka, troškova, odgovornosti ili nečeg drugog načinjene, nastale, proizašle ili nešto drugo zbog ili vezano uz odredbe ovog ugovora a izražene u drugoj valuti od biti će preračunate u baznu valutu prema tečaju valuta određenom od strane i prema vlastitom nahođenju AM UK Ltd.

3.11 Svi dobici, gubici, troškovi i obveze nastale i načinjene od strane klijenta povezani sa uslugom koju pruža AM UK Ltd. ili povezani sa ovim ugovorom (uključujući naknade koje AM UK Ltd. naplaćuje i dobit ili gubitak po paragrafu 3.10) biti će, gdje je to primjenjivo, uplaćeni ili isplaćeni s računa.

3.12 Klijent može u bilo kojem trenutku povući sredstva s računa slanjem pismenog zahtjeva AM UK Ltd. Traženi iznos mora predstavljati dostupna sredstva, premda su dostupna sredstva podložna trenutačnim potrebama margine za otvorene naloge. AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, odbiti provesti isplatu (ili smanjiti iznos) u slučaju da:

(i) Otvoreni nalozi su u gubitku;

(ii) Potrebna su dodatna sredstva za zadovoljavanje budućih zahtjeva za marginom zbog uvjetima na tržištu;

(iii) Klijent ima zakonsku obvezu plaćanja prema AM UK Ltd. na temelju radnji na drugom računu;

(iv) AM UK Ltd. je po važećim zakonima i propisima dužan smanjiti ili uskratiti isplatu; ili

(v) Postoji neriješen nesporazum između AM UK Ltd. i klijenta vezan uz ovaj ugovor ili neki drugi vezani ugovor.

AM UK Ltd. će relevantne isplate vršiti u skladu s paragrafom 3.8. AM UK Ltd. neće izvršiti nikakve isplate s računa na račun bilo koje treće strane (osim, gdje je to primjenjivo, zastupniku).

3.13 Klijent će zahtjev za isplatom sredstava sa računa kod AM UK Ltd. zadati putem formulara dostupnog na web stranici.

4. Margina

4.1 Klijent će se u svakom trenutku pobrinuti da je stanje na računu kod AM UK Ltd. jednako ili veće od iznosa potrebnog za ispunjavanje zahtjeva za marginom. Potrebni iznos za svaki nalog naveden je pod specifikacijama trgovanja svakog instrumenta. AM UK Ltd. može prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku mijenjati potrebnu marginu te će ona biti navedena na web stranici. Obavijesti li AM UK Ltd. napismeno klijenta o novim zahtjevima za marginom, isti će se također trenutačno primijeniti na sve naloge klijenta otvorene u trenutku slanja obavijesti. 4.2 Klijent razumije i suglasan je sa sljedećim:

(i) Stanje na računu mora uvijek udovoljavati zahtjevima za marginom sukladno paragrafu 4.1;

(ii) Paragraf 4.3 se primjenjuje za odlučivanje je li udovoljeno gore navedenim zahtjevima za marginom;

(iii) Klijent mora u svakom trenutku pratiti stanje na računu odgovara zahtjevima za marginom;

(iv) može, premda nije obvezan, obavijestiti klijenta ako mu stanje na računu padne ispod potrebne margine za držanje naloga otvorenim;

(v) Neispunjavanje zahtjeva za marginom može dovesti do neželjenih posljedica za klijenta; i

(vi) Zahtjev za marginom ne predstavlja ukupnu obvezu klijenta po pitanju otvorenih naloga.

4.3 Klijentovi otvoreni nalozi biti će kontinuirano prilagođavani stanju na tržištu. Klijent razumije i prihvaća da stanje na računu može postati nedovoljno radi:

(i) kretanja cijene u suprotnom smjeru od naloga klijenta;

(ii) promjene zahtjevane margine od strane AM UK Ltd. (u skladu s paragrafom 4.1); i

(iii) Klijent ima zakonsku obvezu plaćanja prema AM UK Ltd. na temelju radnji na drugom računu;

Ako klijent nema dovoljno novca na računu da udovolji zahtjevima za marginom, AM UK Ltd.:

(a) neće zaprimiti nove naloge za trgovanje (međutim, AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, dozvoliti klijentu da trguje ne dovodeći u pitanje prava AM UK Ltd. navedena u ugovoru koja i dalje zadržava;

(b) može, premda nije obvezan tražiti polog od klijenta za dodatnom marginom; i (c) Ima pravo zatvoriti jednan ili više otvorenih naloga klijenta kako bi smanjio zahtjeve za marginom prema stanju na računu.

4.4 Klijent razumije i prihvaća da:

(i) platforma je podešena na način da može automatski zaustaviti trgovanje ako ne b bilo dovoljno margine na računu; i

(ii) zatvaranje otvorenih naloga počinje od onih s najvećim gubitkom (međutim, AM UK Ltd. može promijeniti zatvaranja naloga prema vlastitom nahođenju).

5. Trgovanje

5.1 Nakon otvaranja računa, AM UK Ltd. će klijentu dostaviti korisničke podatke i broj računa. Klijent će sam odrediti svoju lozinku (“Pristupni podaci”) za pristup platformi za trgovanje AM UK Ltd. (“Platforma”). Klijent može u bilo kojem trenutku promijeniti lozinku. Pristupne podatke može rabiti isključivo klijent ili zastupnik (ako je određen). Klijent neće otkriti svoje korisničke podatke, broj računa i pristupne podatke (zbirnog naziva “Podaci za pristup računu”) bilo kome (klijent, naime, može otkriti pristupne podatke zastupniku, ako postoji) te će čuvati (i pobrinuti se da zastupnik, ako je određen, također čuva) tajnost pristupnih podataka. Klijent će odmah pismenim putem obavijestiti AM UK Ltd. ako zna ili sumnja da neovlaštena osoba ima pristup (ili pokušava dobiti pristup) podacima za pristup računu.

AM UK Ltd. smatra da svaki pristup platformi s pristupnim podacima vrši klijent ili zastupnik (ako je određen). Kako bi zaštitili svoje računalo i osobne podatke, AM UK Ltd. preporuča korištenje antivirusnog softvera koji se redovito ažurira i vrši provjeru sustava. AM UK Ltd. nije odgovoran za pristup platformi klijentovom lozinkom ako je ista ukradena napadom virusa ili sličnog softvera. AM UK Ltd. preporučuje da ne rabite nikakav softver za upravljanje lozinkama (bez obzira temelje li se oni na preglednicima ili neovisnom softveru). Svaki pristup platformi, stečen djelovanjem takvog softvera, isključivo je odgovornost klijenta bez obzira da li je klijent odobrio pristup. AM UK Ltd. preporučuje zaključavanje uređaja kad ih ne rabite.

5.2 Osim ako nije sklopljen drugačiji ugovor sa AM UK Ltd., klijent (ili zastupnik) će sve naloge vezane za pružanu uslugu slati putem platforme u skladu sa svim uvjetima i uputama koje se odnose na korištenje platforme a koji mogu biti navedeni na web stranici. Prihvati li AM UK Ltd. prihvaćanje nalga putem telefonom ili pisanim putem, čini to na temelju:

(i) cijena ili tečaj valuta (“Cijena”) željenog instrumenta određena je i prikazana na AM UK Ltd. ili nekom drugom obliku te će nalog biti izvršen po toj cijeni; i

(ii) AM UK Ltd. će u svim slučajevima provesti nalog unošenjem odgovarajućeg naloga u sustav za trgovanje na platformi korištenjem pristupnih podataka koje mu dostavi klijent (ili zastupnik) osim ako drukčija namjera nije izričito i jasno napismeno navedena od strane AM UK Ltd.

5.3 Kada AM UK Ltd. telefonski zaprimi nalog, izvršiti će ga na temelju činjenice da:

(i) AM UK Ltd. smatra da je u situaciji da uspješno identificira klijenta (ili zastupnika) u skladu s unutarnjim procedurama, no AM UK Ltd. neće biti odgovoran za prihvaćanje naloga od strane neovlaštene osobe osim u slučaju prijevare; i

(ii) Klijent je svjestan i suglasan da AM UK Ltd. snima telefonski poziv te da će se snimka ili prijepis prihvatiti kao definitivan dokaz naloga.

5.4 Svaki nalog će se obraditi u skladu sa odredbama u paragrafu 2.2. Kada klijent želi otvoriti određeni nalog, može zatražiti cijenu za otvaranje takvog naloga od AM UK Ltd. ili pristupajući platformi (gdje AM UK Ltd. navodi kupovne i prodajne cijene za takve naloge prikazujući ih na platformi) ili slanjem usmenog ili pismenog zahtjeva AM UK Ltd. (u bilo kojem drugom slučaju).

Prema vlastitom nahođenju AM UK Ltd. može ili ne mora prihvatiti nalog klijenta. AM UK Ltd. može također odrediti novu cijenu za otvaranje i zatvaranje naloga u skladu sa tržišnim uvjetima ili iz nekog drugog razloga. Ako AM UK Ltd. ponovno odredi cijenu (requote), izvorni nalog neće biti važeći i obvezujući te klijent može ili ne mora prihvatiti novi nalog po novoj cijeni. Prije prihvaćanja naloga, klijent ga može u bilo kojem trenutku opozvati te AM UK Ltd. može odgoditi prihvaćanje naloga prema vlastitom nahođenju bez obavještavanja klijenta i nije odgovoran klijentu za kasnije prihvaćanje naloga. Svaki nalog koji AM UK Ltd. prihvati biti će prikazan na platformi (ukoliko je to moguće) klijent takav nalog više neće moći opozvati.

5.5 Klijent razumije i suglasan je da:

(i) AM UK Ltd. određuje cijene sukladno ovom ugovoru na temelju (ali bez ikakvih nepromjenjivih i obvezujućih odnosa) prevladavajućih cijena i tečaja prema kojima se trguje temeljnim financijskim instrumentom na međubankovnom tržištu ili nekom drugom financijskom tržištu koje AM UK Ltd. smatra referentnim po pitanju volumena trgovanja, razlike između kupovne i prodajne cijene i/ili drugih čimbenika važnih za AM UK Ltd.;

(ii) Cijene kotirane od strane AM UK Ltd., uključujući razliku prodajne i kupovne cijene, AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, mijenjati u bilo kojem trenutku; i

(iii) AM UK Ltd. može po vlastitom nahođenju odrediti marginu te minimalnu i maksimalnu veličinu naloga na svakom instrumentu kojim se trguje te ih može mijenjati po vlastitom nahođenju (pod uvjetom da se bilo kakve promjene u minimalnoj ili maksimalnoj veličini naloga ne primjenjuju retroaktivno na otvorene naloge).

5.6 Klijent razumije i prihvaća da softvare, telekom usluge i opskrba električnom energijom koji utječu na korištenje platforme nisu pod nadzorom AM UK Ltd. te da nećemo biti odgovorni za:

(i) Pogreške u prijenosu naloga;

(ii) Bilo kakvo krivo tumačenje ili pogrešku koji utječu na slanje naloga putem platforme (među ostalima tehnička i/ili mehanička oštećenja);

(iii) Pristup klijentovim podacima od strane neovlaštenih osoba;

(iv) Nemogućnost klijenta da u bilo kojem trenutku pristupi platformi; i

(v) Općenitije, bilo kakav klijentov gubitak ili štetu nastalu ili pretrpljenu zbog kvarova u uslugama koje pruža AM UK Ltd. zbog softwarea, telekom usluga i opskrbe električnom enegijom; osim ako klijent ne dostavi dokaze o krivnji ili propustu AM UK Ltd.. U tim će okolnostima AM UK Ltd.biti samo odgovoran za klijentovu štetu ili gubitak u skladu sa paragrafima 10.4 i 10.5). AM UK Ltd. je odgovoran za redovita ažuriranja softwarea platforme.

5.7 Želi li klijent osporiti način na koji je AM UK Ltd. izvršio naloga ili prigovoriti AM UK Ltd. zbog neprihvaćanja naloga, mora to učiniti usmenim ili pismenim putem unutar 2 radna dana od datuma zadavanja naloga. Ne ispostavi li klijent takvu obavijest AM UK Ltd. unutar gore navedenog roka, AM UK Ltd. ima pravo odbiti ili zanemariti sve usmene ili kasnije obavijesti i klijent neće imati pravo podići zakonsku tužbu protiv AM UK Ltd. za taj slučaj.

5.8 Klijent i AM UK Ltd. razumiju i prihvaćaju da:

(i) Svaki instrument koji ulazi pod ovaj ugovor biti će spot CFD (contract for diference) i odnosi se na temeljni instrument naveden na web stranici; i (ii) pod CFD-om (a) ni AM UK Ltd. niti klijent mogu kupnjom instrumenta dobiti pravo ili obvezu kupiti ili prodati temeljni instrument i (b) prava i obveze obje postoje s ciljem provedbe transfera novca između klijenta i AM UK Ltd. kao što je navedeno u ovom ugovoru.

5.9 Strane su suglasne da se na CFD-ove primjenjuju sljedeća pravila:

(i) Bilo koji nalog za trgovanje kojeg klijent otvori biti će automatski održavan otvorenim sve dok se ne zatvori u skladu s točkom (iii) dolje;

(ii) Ako su na istom računu otvorena dva ili više naloga na istom temeljnom instrumentu, biti će zatvorni po načelu prvi ulaz/prvi izlaz (FIFO) osim ako se ne primjenjuje paragraf 4.4;

(iii) Novi nalog pod (i) može otvoriti (a) klijent zadavanjem naloga ili naloga na čekanju ili (b) od strane AM UK Ltd. u slučajevima navedenim u paragrafima 6.1 ili (c) kada se dosegnu 'stop out' razine povezane sa zahtjevom za marginom (paragrafi 4.3 i 4.4); i

(iv) Bez utjecaja na usklađivanje sukladno paragrafu 4.3 (i), svaki dobitak ili gubitak nastao zatvaranjem naloga (koji će biti određen cijenom ulaska i izlaska te razlikom između kupovne i prodajne cijene kotirane od strane AM UK Ltd.) biti će isplaćen od strane AM UK Ltd. klijentu i obratno u trenutku zatvaranja naloga a iznos će se uplatiti ili isplatiti s računa.

5.10 Dok je nalog otvoren, naknada se za držanje naloga otvorenim se svaki dan zaračunava po najnovijim stopama objavljenim na web stranici. Naknada, bilo pozitivna ili negativna dospijeva i biti će obračunata pri zatvaranju naloga.

5.11 AM UK Ltd. može na web stranici objaviti stručne termine i upute o korištenju platforme i naloga te se te upute smatraju sastavnim dijelom ovog ugovora sukladno paragrafu 16.3.

5.12 Strane su svjesne da pri određivanju cijena od strane AM UK Ltd. može doći do pogreške zbog internet veze ili kvarova ili kašnjenja, pogreški u slanju cijena ili nekog drugog razloga zbog čega će se navedene cijene razlikovati od tržišnih. U tim okolnostima bez obveza koje ima AM UK Ltd. ili klijent, ni AM UK Ltd. niti klijent neće biti vezan bilo kojim nalogom za koji se pretpostavlja da je načinjen (potvrdio to ili ne AM UK Ltd.) po cijeni koja je bila netočna u trenutku otvaranja naloga. Osim u slučaju prijevare, Admiral Markets UK Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak klijenta ili štetu nastalu zbog oslanjanja klijenta na cijenu za koju je klijent znao ili je trebao znati da je netočna. AM UK Ltd. neće dozvoliti nikakav oblik arbitraže ili strategije osmišljene da se iskoristi latentnost cijene ili neke druge očite pogrešeke i zadržava pravo da opozove svaki nalog kojeg klijent ulazi oslanjajući se na takve pogreške.

6. Pravo Admiral Markets UK Ltd. da zatvori naloge

6.1 AM UK Ltd. može zatvoriti sve ili neke naloge klijenta u sljedećim slučajevima:

(i) Ako to od Admiral Markets UK Ltd. traži regulator ili neko drugo tijelo;

(ii) Admiral Markets UK Ltd. zna ili ima razloga sumnjati da nalozi koje je klijent otvorio krše važeće zakone i propise;

(iii) Klijent ne uspije podmiriti zahtjev za marginom ili druge obveze prema AM UK Ltd. navedene u ovom ugovoru ili vezanom dokumentu;

(iv)Stanje računa manje je od zahtjeva za marginom određenog od strane AM UK Ltd. sukladno paragrafu 4.1 i 4.3;

(v) Djelovanja više sile;

(vi) Dođe do slučaja hedžinga na jednom ili više naloga; ili

(vii) Admiral Markets UK Ltd. iskoristi pravo zatvaranja sukladno promjenama ovog ugovora.

6.2 Sve odluke o zatvaranju svih ili nekih naloga klijenta sukladno paragrafu 6.1 AM UK Ltd. će provesti prema vlastitom nahođenju.

7. Uplate i namirenja

7.1 Klijent će bezuvjetno trebati platiti AM UK Ltd.:

(i) Margine određene sukladno paragrafima 4.1 i 4.3 (podložno minimalnom početnom pologu za pojedini instrument naznačenom na stranici);

(ii) Iznose određene za svaki instrument (uključujući gubitke nastale trgovanjem i naknade navedene u ovom ugovoru);

(iii) Iznos svih poreza i davanja koje plati u ime klijenta;

(iv) Sve naknade koje je klijent dužan po uvjetima ovog ugovora;

(v) Dodatne iznose koje AM UK Ltd. može povremeno zatražiti kako bi osigurao ispunjenje klijentovih obveza prema AM UK Ltd.; i

(vi) Sva dugovanja na bilo kojem računu (bez preklapanja).

7.2 Svi troškovi i naknade kojima se klijent tereti ovim ugovorom navedeni su na web stranici te se mogu povremeno mijenjati odredi li tako AM UK Ltd. prema vlastitom nahođenju.

7.3 Klijent će biti odgovoran za plaćanje (ili, prema potrebi, vraćanje novca AM UK Ltd.) svih iznosa PDV-a, biljega ili drugih poreza ubranih ili traženih od porezne uprave ili nastalih pod bilo kojom jurisdikcijom po pitanju bilo koje radnje navedene u ovom ugovoru.

7.4 AM UK Ltd. ima pravo zadržati bilo koji iznos za kojeg zakon propisuje da ga AM UK Ltd. po ovom ugovoru treba zadržati.

7.5 Klijent treba platiti nadoknadu AM UK Ltd. za sve troškove, potraživanja, radnje, postupke, odštete, izdatke i odgovornosti nastale nemogućnošću klijenta da na vrijeme uplati potreban porez vezan uz bilo koju koju odredbu ovog ugovora ili novčano nadoknaditi AM UK Ltd. za sve uplate poreza učinjene u ime klijenta.

7.6 AM UK Ltd. ima pravo nadoknaditi bilo koji kreditni iznos sa računa klijenta ili neki drugi iznos koji AM UK Ltd. potražuje od klijenta ako klijent duguje novac. AM UK Ltd. može pravo nadoknade aktivirati prema vlastitom nahođenju i bez obavještavanja lijenta.

8. Klijentov novac

8.1 Svi ulozi klijenta osim iznosa navedenih u paragrafu 8.2 biti će smatrani novcem klijenta. AM UK Ltd. će upravljati klijentovim novcem po zakonima i propisima Velike Britanije (kako je i navedeno iznad) te sukladno paragrafu 8.3.

8.2 AM UK Ltd. će prema vlastitom nahođenju određivati dio klijentovog novca nužan za osiguravanje sadašnjih ili budućih, dospjelih ili eventualnih odgovornosti i obveza klijenta prema AM UK Ltd. na dnevnoj bazi (određivanje se vrši prema otvorenim nalozima klijenta i u obzir se uzimaju tržišni uvjeti te bilo koji drugi događaj ili okolnosti koje AM UK Ltd. smatra važnim). Dio depozita klijenta koji neće biti smatran novcem klijenta obuhvaća, ali može biti veći od zahtjeva za marginom prema odredbama ovog ugovora. AM UK Ltd. će povremeno napismeno obavijestiti klijenta o dijelu depozita klijenta koji se ne smatra klijentovim novcem (ako je taj dio veći od zahtjeva za marginom sukladno ovom ugovoru) te će upravljati tim dijelom depozita klijena sukladno paragrafu 3.9.

8.3 Klijentovi depoziti koji se smatraju novcem klijenta ostati će na računu klijenta kod AM UK Ltd. koji AM UK Ltd. može imati otvoren kod odobrene banke u Velikoj Britaniji ili u banci u bilo kojoj državi EU članici (u potonjem slučaju klijent prihvaća da se pravni i regulatorni zahtjevi koji se odnose na banku u kojoj je otvoren račun mogu razlikovati od onih u Velikoj Britaniji). Paragraf 3.8 se odnosi na depozite klijenta na računu kod AM UK Ltd.

9. Izvještavanje klijenta

9.1 Po pitanju svakog otvorenog naloga u skladu sa ovim ugovorom, će klijentu poslati obavijest (“ugovorna obavijest”) i, nakon zatvaranja naloga, stanje računa (“promjena na računu”). Takve obavijesti će sadržavati informacije u skladu s važećim pravilima MiFID-a i UK CASS-a te će se klijentu isporučivati elektronički, putem email poruke, i to najkasnije do kraja radnog dana dan nakon zaključivanja ili zatvaranja naloga.

9.2 Za svaki račun, AM UK Ltd. će klijentu slati godišnje izvješće o računu (“Godišnje izvješće o računu” i, zajedno s ugovornim obavijestima i promjenama na računu, “Izvještaji”) s informacijama obveznim po važećim pravilima MiFID-a na email adresu najkasnije dva tjedna po završetku kalendarske godine.

9.3 Bilo koji izvještaj isporučen klijentu prema odredbama ovog ugovora AM UK Ltd. može poslati u elektroničkom obliku i, gdje je to dozvoljeno važećim propisima Velike Britanije, mogu biti dostupni klijentu i na platformi te uz slanje obavijesti o izvršenju i isporuci izvještaja sukladno paragrafu 16.9 o obavještavanju klijenta da je izvještaj dostupan na platformi.

9.4 Klijent treba odmah provjeriti sadržaj svakog izvještaja. Ako je izvještaj ispravan, smatra se dokazom trgovanja i drugih činjenica navedenih u njemu osim ako klijent ne obavijesti AM UK Ltd. o pogrešci ili netočnosti unutar 3 radna dana nakon primanja izvještaja ili obavijesti sukladno paragrafu 9.3.

10.1 Klijent će nadoknaditi štetu AM UK Ltd., njegovim podružnicama, zaposlenicima, agentima, pravnim nasljednicima i svemu pridruženom (svaki predstavlja “Oštećenu stranu”) za sve troškove, potraživanja, djelovanja, postupke, štete, troškove i odgovornosti bilo koje vrste (bez obzira bile trenutačne, buduće, eventualne ili neke druge plus pravne troškove) koje oštećena strana može snositi ili biti izložena (zajednički naziv ”Gubici oštećene stranke”) izravnim ili neizravnim posljedicama sljedećeg:

(i) Bilo kakvog lažnog predstavljanja ili kršenja punomoći koju je klijent dao prema i sukladno odredbama ovog ugovora (uključujući i formular za otvaranje računa);

(ii) Klijentovog kršenja obveza određenih ovim ugovorom;

(iii) Korištavanjem prava od strane AM UK Ltd. navedenih u paragrafu 12 (Slučajevi nemogućnosti izvršenja obveza); ili

(iv) Bilo kojeg drugog događaja navedenog kao slučaja za nadoknadu štete od strane klijenta u skladu sa ovim ugovorom osim ako su gubici klijenta nastali ili pretrpljeni zbog grubog nemara, namjere ili prijevare od strane AM UK Ltd.

10.2 Klijent će, ne dovodeći u pitanje općenitost pravila, nadoknaditi štetu AM UK Ltd. i bilo kojoj drugoj oštećenoj strani za sve izravne i neizravne gubitke oštećene strane nastale zbog (a) uporabe programiranih sustava za trgovanje (bez obzira jesu li isti djelo klijenta ili treće strane) za rad u platformi, ili (b) svih tužbi protiv klijenta koje podigne druga osoba u čije je ime klijent trgovao preko AM UK Ltd. prema odredbama ovog ugovora (bilo da je riječ o kršenju ugovora ili nečem drugom).

10.3 Sve odgovornosti AM UK Ltd. prema klijentu prema važećim zakonima za kršenje ovog ugovora ili bilo kojoj drugoj izjavi, djelovanju ili propustu uključujući nemar nastao unutar odredbi ili u vezi s ovim ugovorom (među ostalim sve odgovornosti za djelovanja zaposlenika, zastupnika ili vanjskih suradnika AM UK Ltd.) bit će podložni odredbama navedenim u paragrafu 10.4 (podložno paragrafu 10.5). AM UK Ltd. neće biti odgovoran prema klijentu po paragafu 10.4. za:

(i) Troškove, potraživanja, tužbe, štete, izdatke i odgovornosti koje klijent može pretrpjeti ili biti izložen (zajednički naziv ”gubici klijenta”) osim i u slučaju da su gubici nastali ili pretrpljeni kao rezultat grubog nemara, namjere ili prijevare od strane AM UK Ltd.;

(ii) Bilo koje gubitke klijenta nastale izravnim ili neizravnim djelovanjem ili propustom za koje je AM UK Ltd. odgovoran klijentu, među ostalim gubitak dobiti, poslovanja, “goodwilla“ ili ugleda ili neka druga potraživanja za posljedičnu naknadu štete;

(iii) Bilo koji klijentov gubitak pretrpljen ili nastao kao izravan, neizravan ili posljedičan rezultat pogreške bilo koje vrste u nalogu, uputama ili informacijama od strane klijenta (ili, gdje je to primjenjivo, zastupnika) ili djelovanja AM UK Ltd. po bilo kojem nalogu ili danim uputama ili koji je navodno predan od strane klijenta (ili zastupnika);

(iv) Bilo koja posljedična porezna davanja za trgovanje; i

(v) Bilo koju drugu činjenicu, okolnost, događaj ili situaciju za koju AM UK Ltd. nije odgovaran sukladno posebnim izuzećima ili drugim uvjetima ovog ugovora.

10.5 Niti jedna stavka u paragrafu 10.4 ne može izuzeti ili ograničiti odgovornost AM UK Ltd. za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu grubim nemarom ili nekom drugom odgovornošću AM UK Ltd. prema klijentu prema zakonima Velike Britanije ili drugim važećim zakonima ili propisima upravljanja investicijskim društvima i drugim financijskim aktivnostima koje provodi AM UK Ltd. sukladno ovom ugovoru (“Zakoni i propisi”) koji AM UK Ltd. nema pravo predati trećoj strani. AM UK Ltd. zadržava pravo da pokrene bilo postupak koji smatra nužnim da udovolji važećim zakonima i propisima. U slučaju sukoba interesa ili nedosljednosti u bilo kojoj odredbi ugovora i važećih zakona i propisa, potonje ima prednost.

11. Zastupanja, garancije i obveze klijenta

11.1 Klijent zastupa i garantira da:

(i) Sve informacije koje podnese AM UK Ltd. su u svakom pogledu potpune, istinite, točne i ne navode na pogrešno mišljenje;

(ii) Klijent je pristao na ovaj ugovor i pristati će otvaranje naloga na bilo kojem instrumentu kao glavni vršitelj a ne kao agent ili predstavnik neke druge strane;

(iii) Klijent nije pravno nesposoban te nije podložan bilo kojim zakonima i propisima koji onemogućuju izvršenje ovog ugovora ili bilo kojeg naloga ili transakcije u koju klijent ulazi;

(iv) Klijent je pribavio sve potrebne pristanke, dozvole i ovlaštenje te ima potpunu zakonsku moć prihvaćanja ovog ugovora ili bilo kojeg srodnog dokumenta ili transakcije;

(v) Klijent prihvaća zakone i propise kojima je podložan po ovom ugovoru i bilo kojem vezanom dokumentu ili transkaciji, među ostalima sve porezne zakone i propise, zahtjeve za nadzor tečaja valuta i potrebe registracije;

(vi) Ovaj ugovor i bilo koji srodni dokument ili transakcija stvaraju valjanu i obvezujuću obvezu po kojoj se klijent može teretiti prema odredbama (podložno primjeni načela pravičnosti) i jurisdikciji prebivališta klijenta (ako je izvan granica Velike Britanije) i ne krši odredbe bilo koji zakon, propis, nalog, taksu, ugovor ili instrument kojim je klijent vezan ili kojem su klijentova sredstva podložna;

(vii) Nije u bankrotu ili nekoj drugoj situaciji koja može postati (prolaskom vremena, slanjem obavijesti, odlukom ili bilo kojom kombinacijom navedenog) bankrot (“Potencijalni bankrot”);

(ix) Sva novčana sredstva koja klijent uplati AM UK Ltd. za zadovoljavanje zahtjeva za marginom ili u neku drugu svrhu su i biti će lišena svih naknada, založnih prava, garancija ili terećenja i isključivo su vlasništvo klijenta;

(x) Klijent ima stalan i neprekinut pristup internetskim uslugama i email adresi koju je dostavio Admiral Markets UK Ltd. na formularu za otvaranje računa;

(xi) Klijent neće otvoriti niti jedan nalog ili transakciju u skladu sa ovim ugovorom u svrhu ili vezano uz stavljanje, izdavanje, distribuciju, nalog, preuzimanje, spajanje ili neku sličnu korporativnu transakciju financijske naravi;

(xii) Klijent će djelovati u skladu s važećim zakonima i propisima po pitanju zloporabe tržište, manipulacije ili nedoličnog ponašanja, trgovanja povlaštenim informacijama i sličnim prijestupima; i

(xiii) Klijent neće poduzimati nikakve korake ili radnje osim standardnih koje zahtijevaju ili bi mogle izmijeniti, iskriviti ili na bilo koji drugi način manipulirati relevantnim tržištem ili temeljnim instrumentom sukladno financijskom instrumetu dostupnom za trgovanje prema odredbama ovog ugovora.

11.2 Zastupanja i garancije navedene u paragrafu 11.1 smatraju se važećim svaki put kad klijent dostavi AM UK Ltd. naloge ili upute za otvaranje naloga prema odredbama ovog ugovora. Klijent razumije i prihvaća da gore spomenuta zastupanja i garancije predstavljaju materijalni povod AM UK Ltd. pri odlučivanju o potpisivanju ovog ugovora sa klijentom.

11.3 Klijent se obvezuje AM UK Ltd. i jamči da će:

(i) Klijent će kontinuirano udovoljavati zahtjevima za ovlastima, dozvolama, licencama i ovlaštenjima navedenim u paragrafu 11.1;

(ii) Klijent će odmah obavijestiti AM UK Ltd. u slučaju bankrota ili potencijalnog bankrota;

(iii) Klijent će se pobrinuti da udovoljava zakonima i propisima prema odredbama ovog ugovora i bilo kojeg vezanog dokumenta na koji pristaje;

(iv) Klijent će odmah obavijestiti AM UK Ltd. o bilo kakvim promjenama u podacima poslanim AM UK Ltd. tijekom potpisivanja ovog ugovora i vezanih dokumenata; i

(v) Klijent će, prema zahtjevu, odmah dostaviti AM UK Ltd. sve dodatne informacije koje AM UK Ltd. može zahtijevati za udovoljavanje zakonima i propisima ili nekim zakonskim zahtjevima, među ostalim prema propisima AML-a i FCA ili na drugi način povezanim sa ovim Ugovorom.

12. Raskid ugovora

12.1 Ovaj ugovor klijent može raskinuti slanjem pismene obavijesti AM UK Ltd..

Admiral Markets UK Ltd. može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor uz prethodno slanje obavijesti klijentu o roku raskida od 10 dana ili trenutačno u sljedećim situacijama:

(i) Klijent ne uspije udovoljiti bilo kojoj odredbi ugovora;

(ii) U slučaju nemogućnosti izvršenja obveza; ili

(iii) Ako klijent nema otvorenih naloga na računu u trenutku slanja obavijesti o raskidu ugovora.

12.2 Raskid ovog ugovora neće biti na štetu ničijih pripadajućih prava i pravnih sredstava te postojanje i provedivost bilo kojeg otvorenog naloga koji će biti važeći sve do njegova zatvaranja sukladno ovom ugovoru osim ako AM UK Ltd. ne odluči drugačije.

12.3 Nakon raskida ugovora niti jedna strana neće trebati platiti nikakve penale. Dospijeće svakog iznosa kojeg klijent treba platiti Admiral Markets UK Ltd. biti će trenutačno, međuostalim uključujući:

(i) Sve neispunjene naknade, troškove i provizije;

(ii) Sve troškove poslovanja nastale prema nama pri raskidu ovog ugovora;

(iii) Sve gubitke i troškove nastale zatvaranjem bilo kojeg naloga ili podmirivanjem nenaplaćenih obveza klijenta prema nama; i

(iv) Dugovanje bilo kakve odštete AM UK Ltd. sukladno ovom ugovoru.

AM UK Ltd. može objediniti sve ili bilo koji od računa u jedan račun i odbiti sve iznose za plaćanje AM UK Ltd. prije prijenosa raspoloživih sredstava na računu/računima (umanjene za zahtjeve za margnom na otvorenim nalozima ako ih ima) klijentu.

12.4 Obveze u paragrafu 10 (Odšteta i ograničenje odgovornosti), 14 (Povjerljivost podataka) i 16.10 (Zakoni i jurisdikcija) ostaju pravovaljani i nakon raskida ovog ugovora.

13. Neispunjenje ugovornih obveza

13.1 Ako u bilo kojem trenutku:

(i) Klijent ne uspije provesti uplatu prema odredbama ovog ugovora ili ispuni neku drugu materijalnu obvezu za koju se obvezao sukladno ugovoru ili nalogu;

(ii) Dogodi li se neka radnja ili događaj za koji AM UK Ltd. opravdano smatra da bi mogao imati nepovoljan učinak na klijentovu sposobnost da ispuni svoje materijalne obveze sukladno ugovoru;

(iii) Dogodi li se neka radnja ili događaj za koji AM UK Ltd. opravdano smatra da je ili bi mogao predstavljati kršenje važećih zakona i propisa ili standardne poslovne prakse;

(iv) Klijent umre ili nije više u stanju donostiti odluke, ili ako je klijent zatvoreni pravni entitet;

(v) Klijent nije više u mogućnosti isplatiti svoja dugovanja nakon dospijeća ili bankrotira ili je insolventan (prema zakonskoj definiciji bankrota i insolventnost primjenjivoj na klijenta) ili bilo kakva dugovanja klijenta nisu plaćena na datum dospijeća ili može u bilo kojem trenutku zakasniti s uplatom prije datuma dospijeća navedenih u bilo kojem ugovoru ili instrumentu;

(vi) Pokrenut je bilo kakav dobrovoljan ili nehotičan postupak od strane ili protiv klijenta koji traži ili predlaže likvidaciju, restrukturiranje, nagodbu ili stečajnu nagodbu s kreditorima, zamrzavanje imovine ili moratorij ili neki sličan postupak glede klijenta ili klijentovih dugovanja prema zakonu o bankrotu, insolventnosti, regulatornim, nadzornim, korporativnim, poreznim ili sličnim zakonima ili ako traži da mu se dodijeli povjerenik, poreznik, likvidator, konzervator, administrator, službenik za insolventnost ili neko drugo službeno lice glede klijenta ili bilo kojeg značajnog dijela klijentovih sredstava, ili klijent poduzme bilo kakve korporativne korake za ovlaštenje nečeg od navedenog;

(vii) Ako se bilo koje zastupanje ili jamstvo koje klijent ponudi pokaže netočnim, lažnim ili zavaravajućim u bilo kojem materijalnom pogledu;

(viii) Ako bilo koji regulator poslovanja AM UK Ltd. zahtijeva da poduzmemo pravne korake navedene u paragrafu 13.2; ili

(ix) AM UK Ltd. opravdano smatra da je bilo koja od okolnosti navedenih u točkama (i)-(viii) gore u tekstu možebitna i tad možemo primijeniti sva ili bilo koja prava navedena u paragrafu 13.2. Svaka od okolnosti pojašnjenih u ovom paragrafu 13.1 spada pod naziv “Neispunjenje ugovornih obveza”.

13.2 Nakon proglašenja slučaja neispunjenja ugovornih obveza, AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti klijenta, učiniti sljedeće:

(i) Zatvoriti, spojiti ili konsolidirati bilo koji ili sve klijentove otvorene naloge (kao cjelinu ili dijelove) u tom trenutku ili trenucima i po cijeni ili cijenama koje odredi AM UK Ltd., zadržati iznos koji klijent duguje AM UK Ltd. te primijeniti prava prijeboja u paragrafu 7.6 (pod uvjetom da to neće utjecati na slučajeve kad AM UK Ltd. može primijeniti svoja prava prijeboja navedena u ovom ugovoru);

(ii) Konsolidirati sve ili bilo koji od računa te zatvoriti ili suspendirati bilo koji ili sve takve račune;

(iii) Odbiti prihvatiti svaki sljedeći nalog klijenta i/ili raskinuti ovaj ugovor (pod uvjetom da neće utjecati na slučajeve u kojima AM UK Ltd. može primijeniti takva prava sukladno ovom ugovoru);

(iv) Ući u bilo koju transakciju, po tečaju i u trenutku nužnima da omoguće AM UK Ltd. da ispuni svoje obveze nastale nalogom otvorenim od strane klijenta; i/ili

(v) Postupati s bilo kojim ili svim nalozima kao da ih se klijent odrekao i u tom će slučaju obveze AM UK Ltd. određene tim nalogom biti poništene ili ukinute.

14 Nakon proglašenja neispunjenja ugovornih obveza, AM UK Ltd. može primijeniti sva ili bilo koja svoja prava navedena u paragrafu 13.2 po volji i sukladno zaštiti svoje interese i bez odgovornosti prema klijentu za bilo kakve nepovoljne posljedice po njega i njegova prava. AM UK Ltd. ne gubi niti jedno od svojih prava navedenih u paragrafu 13.2 ako je primjena tih prava odgođena iz bilo kojeg razloga. Prava AM UK Ltd. navedena u paragrafu 13.2 dopunjuju sva druga prava i pravne lijekove koje AM UK Ltd. ima prema važećim zakonima. AM UK Ltd. će se potruditi obavijestiti klijenta o svim radnjama i koracima pokrenutim u skladu s njegovim pravima navedenim u paragrafu 13.2 čim to bude izvedivo.

14. Djelovanje više sile i slučajevi hedžiranja

14.1 Svaki događaj izvan nadzora AM UK Ltd. biti će smatran “djelovanjem više sile”, međuostalim uključujući sljedeće:

(i) Bilo kakav kvar ili prekid prijenosa podataka, komunikacijskog sustava, opreme, postrojenja s računalima ili softvera za trgovanje, bez obzira pripadaju li AM UK Ltd., klijentu, tržištu, ustanovi ili sustavu za trgovanje;

(ii) AM UK Ltd. nije u mogućnosti održavati uredovno tržište koje se tiče jednog ili više tržišta temeljnom imovinom, zbog nastanka bilo kakve radnje, propusta ili događaja (među ostalima, ali ne i isključivo ograničeno, sve okolnosti izvan nadzora AM UK Ltd. poput štrajka, pobune, rata, terorizma, građanskih nemira ili prekida u opskrbi električnom energijom te komunikacijskim i drugim infrastrukturama); i

(iii) Ako je bilo koje tržište temeljnom imovinom ili temeljna imovina podvrgnuta ili pod utjecajem suspenzije, zatvorena, likvidirana, napuštena, nametnuta su joj ograničenja ili posebni ili neobični uvjeti, ili pretjeranim kretanjima, volatilnosti ili gubitku likvidnosti.

14.2 U slučaju pojave bilo kojeg oblika djelovanja više sile, AM UK Ltd. neće biti odgovoran klijentu za bilo kakav kvar, smetnju ili odgodu u ispunjavanju svojih obveza navedenih ovim ugovorom tijekom trajanja tog događaja ili za pokretanje ili propuštanje poduzimanja bilo koje radnje navedene u paragrafu 14.2 dolje. Osim toga, AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju:

(i) Promijeniti normalno vrijeme trgovanja;

(ii) Izmijeniti zahtjeve za marginom (zbog čega će klijent možda morati osigurati dodatna sredstva za marginu);

(iii) Odstupiti ili osporiti ovaj ugovor ili bilo koji nalog otvoren do tog trenutka jer je AM UK Ltd. nepraktično ili nemoguće udovoljiti svojim obvezama;

(iv) Zatvoriti ili poništiti bilo koji ili sve otvorene naloge ako to AM UK Ltd. smatra razumnim u danim okolnostima; i

(v) Poduzeti ili odustati od svih takvih djelovanja koje AM UK Ltd. smatra prikladnim u datim okolnostima AM UK Ltd., klijenta ili drugih korisnika. AM UK Ltd. će, ako je izvedivo, obavijestiti klijenta u slučaju da procijeni da djelovanje više sile postoji ili je postojalo.

14.3 Do pojave “slučaja hedžiranja” je došlo, u pogledu bilo kojeg instrumenta ili naloga obuhvaćenog ovim ugovorom, ako AM UK Ltd. nije, nakon razumnih pokušaja, u mogućnosti ili mu je nepraktično kupiti, odrediti, ponovno odrediti, zamijeniti, održati, prodati krivo otvoren nalog ili se riješiti bilo koje transakcije ili imovine koju smatra nužnom ili prikladnom da zaštiti svoju cijenu koja se odnosi na nalog. Ako AM UK Ltd. odluči, prema vlastitom nahođenju, da je došlo do slučaja hedžiranja na bilo kojem otvorenom nalogu, AM UK Ltd. može (bez iznimki prema drugim pravima i prema vlastitom nahođenju) zatvoriti sporni nalog ako to smatra prikladnim u tim okolnostima. U tom će slučaju AM UK Ltd. jedan radni dan prije poslati klijentu obavijest o svojim namjerama da provede svoja prava navedena u ovom paragrafu 14.3.

15. Zaštita i povjerljivost podataka

15.1 Osobni podaci (među ostalima i povjerljivi) koji spadaju pod Akt o zaštiti podataka Velike Britanije iz 1998., a koje klijent podnese AM UK Ltd. tijekom otvaranja računa, zadavanja ili otvaranja naloga, AM UK Ltd. može obraditi u svrhu ispunjavanja svojih obveza određenih odredbama ovog ugovora, održavanje odnosa s klijentom, poboljšanje i razvijanje proizvoda za trgovanje i svojih usluga. Gore navedeni podaci mogu biti otkriveni pružatelju usluga i drugim pružateljima (unutar Europskog ekonomskog područja ili drugih država koje ne pružaju “prikladnu zaštitu” prema smjernicama EU o zaštiti podataka)) u sve svrhe koje se odnose na upravljanje računom, među ostalima, ali ne i isključivo, na obradu uputa, stvaranje potvrda, upravljanje nadzornim sustavom i informacijskim sustavima te uvid u te podatke osoblju pružatelja usluga i drugih opskrbljivača odgovornima za upravljanje odnosom između AM UK Ltd. i klijenta. AM UK Ltd. može također gore navedene podatke otkriti klijentovu brokeru ili agentu, ako ih ima, kako bi im omogućio da upravljaju odnosom s klijentom ili poduzmu bilo kakve radnje vezane uz klijenta.

15.2 Osim ako klijent izričito ne zabrani AM UK Ltd., AM UK Ltd. može osobne podatke rabiti (i dijeliti, ako je to potrebno, s gore navedenim stranakama) za oglašavanje naših proizvoda i usluga klijentu, kao i proizvoda i usluga trećih strana za koje smatra da bi klijentu mogli biti zanimljivi.

15.3 AM UK Ltd. ima sigurnosne procedure za pohranjivanje i zaštitu klijentovih osobnih podataka kojima udovoljava zakonskim obvezama i onemogućuje neovlašteni pristup. Prije prijenosa osobnih podataka pružateljima usluga, drugim opskrbljivačima ili strankama za obradu ili neku drugu svrhu, pobrinuti ćemo se za određivanje prikladnih ugovornih dogovora s primjenjivim zakonskim standardima kako bi zaštitili povjerljivost takvih podataka.

15.4 Klijent od Admiral Markets UK Ltd. može zatražiti pojedinosti o osobnim podacima koje imamo o njemu te svrhe zašto se podaci obrađuju i osobe ili skupine osoba kojima se otkrivaju. AM UK Ltd. može naplatiti naknadu za te podatke a iznos naknade dostupan je na zahtjev. Klijent također može zatražiti od AM UK Ltd. da ispravi, obriše i/ili blokira osobne informacije za buduće obrade ako su ti podaci netočni.

15.5 Niti jedna strana, podložna prethodno navedenim propisima, ne smije ikome otkriti bilo koje podatke vezane uz poslovanje, ulaganje, financijske ili druge povjerljive podatke druge strane koje posjeduje po pitanju ovog ugovora te rezultate druge strane te će svaka strana učiniti sve u svojoj moći da spriječi otkrivanje takvih podataka. Bez obzira na gore navedene uvjete, svaka strana (“Strana koja objavljuje”) može otkriti informacije o drugoj strani, ovom ugovoru, računu i bilo kojoj trgovini ako to od nje traži bilo koji zakon, propis ili regulator, tijelo za provedbu zakona ili poreza ili ako strana koja objavljuje razumno smatra da je to nužno za pravilnu provedbu svojh obveza određenih ovim ugovorom ili za iskorištavanje i provedbu svojih prava unutar ugovora (uključjući prava određena u paragrafu 16.4) bez prethodnog obavještavanja druge strane.

16. Razno

16.1 Nezakonitost: Ako u bilo kojem trenutku bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, nevažeća ili neprovediva prema važećim zakonima, to neće utjecati na zakonitost, valjanost i provedivost drugih odredbi ugovora.

16.2 Cijeli ugovor: Ovaj ugovor, zajedno s dodacima i bilo kojim vezanim dokumentima koji AM UK Ltd. šalje klijentu vezano uz radnje vezane uz ovaj ugovor i račune, predstavlja cjelokupni sporazum između AM UK Ltd. i klijenta po pitanju trgovanja na Forex i CFD tržištu preko AM UK Ltd.. Ovaj ugovor zamjenjuje sve prethodne usmena ili napismena zastupanja, dogovore, sporazume i/ili dogovore između klijenta i AM UK Ltd. po pitanju trgovanja na Forex i CFD tržištu preko AM UK Ltd.. AM UK Ltd. ne provodi (i klijent to ne može očekivati) bilo kakva zastupanja; dogovore, ugovore ili sporazume koji nisu izričito navedeni u ovom ugovorom.

16.3 Odstupanja: AM UK Ltd. može u bilo kojem trenutku izmijeniti ovaj ugovor, uključujući naknade, slanjem pismene obavijesti klijentu prema paragrafu 4.1 te može trenutačno izmijeniti visinu zahtjeva za marginom i sažetak politike najboljeg izvršenja naloga. Svi ostali troškovi biti će na snazi prema datumu navedenom u obavijesti i taj datum ne može biti kraći od 10 radnih dana nakon slanja obavijesti klijentu (koji nakon primanja te obavijesti ima pravo zatvoriti sve otvorene naloge i/ili raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku sukladno uvjetima u ovom ugovoru). AM UK Ltd. može također u bilo kojem trenutku slanjem pismene obavijesti klijentu prestati zaprimati naloge za trgovanje na određenom tržištu temeljne imovine. Datum kada će AM UK Ltd. prestati prihvaćati naloge za takve tržišta temeljnom imovinom bit će naveden u obavijesti, ali neće biti kraći od 10 radnih dana nakon isporuke obavijesti. Od klijenta se očekuje da zatvori sve otvorene naloge na tom tržištu temeljnom imovinom prije isteka datuma navedenog u obavijesti a ako to klijent ne učini, AM UK Ltd. može zatvoriti sve preostale naloge nakon zatvaranja trgovanja na datum naveden u obavijesti sukladno uvjetima ovog ugovora.

16.4 Dodijeljivanje i delegacija: Klijent ne može dodijeliti (ili prenijeti) prava ili delegirati (ili prenijeti) obveze navedene u ovom ugovoru na bilo koju osobu bez pristanka AM UK Ltd., naplatiti (ili prenijeti) bilo koja klijentova prava prema ovom ugovoru (uključujući prava na pologe na računu AM UK Ltd.). AM UK Ltd. može dodijeliti prava i delegirati obveze određene ovim ugovorom bilo kojoj osobi uz slanje prethodne obavijesti klijentu s vremenskim rokom od najmanje mjesec dana. Međutim, ako klijent neispunjava svoje ugovorne obveze određene ovim ugovorom, AM UK Ltd. može odmah na neku drugu osobu prepisati sva ili neka prava glede novca kojeg klijent duguje AM UK Ltd.. Provede li AM UK Ltd. takvu radnju dodijeljivanja prava ili prijenosa obveza, od klijenta se može tražiti da se napismeno usuglasi da je opunomoćenik ili delegat preuzeo na sebe sva važna prava i obveze AM UK Ltd.. Bez obzira na sve suprotne odredbe u ovom ugovoru, AM UK Ltd. može svakom stvarnom ili potencijalnom opunomoćeniku ili delegatu otkriti podatke o klijentu i odnosu između klijenta AM UK Ltd. prema vlastitom nahođenju.

16.5 Prava i pravna sredstva: Prava i pravna sredstva određena ovim ugovorom su zbirna i ne isključuju bilo koja druga prava i pravna sredstva zajamčena važećim zakonima. AM UK Ltd. nije obvezan iskorištavati bilo koja prava ili pravna sredstva na način ili vrijeme kad to odgovara klijentu.

16.6 Odgode, propusti i odricanja: Nikakva odgoda ili propust AM UK Ltd. da iskoristi svoje pravo, ovlasti ili pravna sredstva zakonski mu zajamčena ovim ugovorom ili bilo kakvo djelomično ili pogrešno iskorištavanje istih, ne mogu (a) narušiti ili onemogućiti bilo kakva buduća iskorištavanja prava, ovlasti ili pravnih sredstava, ili (b) smatrati se kao odricanjem takvog prava, ovlasti ili pravnog sredstva. Niti jedno odricanje ili ublažavanje bilo kojeg prava, ovlasti ili pravnog sredstva koje se odnosi na bilo koju odredbu ovog ugovora ili raskid isto se ne može (osim ako strana koja se odriče prava to ne navedene napismeno) tumačiti kao odricanje ili ublažavanje prava, ovlasti ili pravnih sredstava koja se odnose na istu odredbu ili budući raskid iste ili kao odobravanje nastavka određenog raskida.

16.7 Zapisi: Zapisi AM UK Ltd., osim ako se ne pokažu netočnim, bit će mjerodavan dokaz klijentovog poslovanja s AM UK Ltd. sukladno ovom ugovoru. Klijent se ne može žaliti prihvaćanju takvih zapisa kao dokaza u pravnim postupcima da zapisi nisu izvorni, nisu napismeni ili predstavljaju dokumente nastale na računalu. Klijent ne može računati da će se AM UK Ltd. pridržavati svojih obveza čuvanja zapisa premda AM UK Ltd. može, prema vlastitom nahođenju, dostaviti zapise klijentu na zahtjev.

16.8 Prava trećih strana: Niti jedna od odredbi ovog ugovora ne može biti zakonski utjeriva od bilo koje osobe koja nije strana navedena u ovom ugovoru.

16.9 Obavijesti i komunikacija:

16.9.1. U skladu s paragrafom 16.9.2, bilo koje obavijesti ili neki drugi oblik komunikacije predane ili provedene ili vezane uz predmete navedene u ovom ugovoru će, osim u slučajevima u kojima je nužna usmena komunikacija, biti napismene i poslane na adresu navedenu dolje:

(i) Gdje je AM UK Ltd. primatelj:

Admiral Markets UK Ltd. Admiral Markets UK Ltd 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ. E-mail address: Dealing-related communications to support@admiralmarkets.co.uk

(ii) Gdje je klijent primatelj: adresa, telefonski broj, brojevi faksa i email adresa koju je klijent predao AM UK Ltd. u te svrhe ispunjavajući formular za otvaranje računa:

(i) Osobno ili ručno isporučena, u trenutku primitka;

(ii) Poslana poštom, unutar 5 radnih dana nakon slanja;

(iii) Usmena, telefonskim putem, kada je zaista predana;

(iv) Ostavljena na telefonskoj sekretarici ili glasovnoj pošti, kada je poruka ostavljena;

(v) Faksirana, nakon primanja potvrde o prijenosu; i

(vi) Poslana elektroničkom poštom, kada je poslana osim ako se ne primi poruka “nije poslano” ili “nije primljeno” od pošiljateljeva pružatelja usluge elektroničke pošte.

16.9.3 Klijent potvrđuje da ima stalan pristup internetu i pristaje na to da mu AM UK Ltd. dostavlja informacije, uključujući informacije koje se tiču politike najboljeg izvršenja naloga, izjave o razumijevanju rizika ili neke druge politike koja utječe na odnos između klijenta i AM UK Ltd. na email adresu ili postavljanjem poruka na web stranici o čemu AM UK Ltd. može povremeno obavijestiti klijenta.

16.9.4 Klijent može promijeniti gore navedene adresu, broj faksa i email adresu na koju će mu se slati sve obavijesti i vršiti komunikacija sukladno ovom ugovoru i AM UK Ltd. može promijeniti gore navedene kontakte pod uvjetom da će u oba slučaja promjene biti na snazi na datum naveden u vezanoj obavijesti (podložno paragrafu 16.9.2).

16.9.5 Bilo koja napismena obavijest (uključujući i obavijest o raskidu ovog ugovora) ili bilo koji drugi pismeni oblik komunikacije koji AM UK Ltd. dostavi klijentu, među ostalima izvještaji, mogu klijentu biti poslani u elektroničkom obliku (bez dovođenja u pitanje paragrafu 9.3). Klijent treba provjeriti sadržaj svakog dokumenta koji zaprimi od AM UK Ltd. jer će, u nedostatku bilo koje neosporive greške u prosudbi, obavijest biti konačna osim ako klijent unutar 3 radna dana od primanja obavijesti napismeno ne obavijesti AM UK Ltd. o propustu, pogrešci ili netočnosti u takvom dokumentu.

16.9.6 Klijent neopozivo ovlaštuje AM UK Ltd. da bilo koju komunikaciju vezanu uz račun vrši vrši putem pisma, email adrese, faksa ili telefona u bilo kojem trenutku osim ako klijent izričito i napismeno ne traži neki drugi oblik komunikacije.

16.10 Važeći zakoni i jurisdikcija: Ovaj ugovor i svi nalozi i transkacije obuhvaćeni ovim ugovorom biti će regulirane i tumačene sukladno zakonima Velike Britanije. AM UK Ltd. i klijent su neopozivo suglasni da sudovi u Velikoj Britaniji imaju jurisdikciju da saslušaju sve ili bilo koje parnice, kontroverze ili žalbe nastale ili vezane uz ovaj ugovor, uključujući njegov nastank, valjanost, tumačenje i provedivost ili raskid (”Parnica”) i u te svrhe neopozivo potpadaju pod jurisdikciju sudova Velike Britanije.

Klijent prihvaća da se odriče prava koje ima trenutačno i u budućnosti za prigovor sudovima Velike Britanije određenim za saslušavanje bilo koje parnice te je klijent neopozivo suglasan da će postupke podnositi samo na sudovima Velike Britanije. Nadležnost sudova Velike Britanije neće ograničiti pravo AM UK Ltd. pokretanja pravnih postupaka protiv klijenta vezano uz sve parnice u bilo kojoj jurisdikciji koju AM UK Ltd. smatra prikladnom niti će pokretanje pravnih postupaka u jednoj ili više jurisdikcija spriječiti nas da pokrenemo parnice u drugim jurisdikcijama, istodobno ili ne, ako i do te mjere koje nam važeći zakon to omogućuje.

17. Parnice i žalbe

Klijent će odmah obavijestiti AM UK Ltd. o bilo kojoj parnici ili žalbi koju klijent podnese sukladno odredbama ovog ugovora. Takva žalba (zajedno sa svim bitnim pojedinostima) će se rješavati sukladno unutarnjim propisima AM UK Ltd. za rješavanje žalbi (pojedinosti tih propisa objavljene su na web stranici).

Admiral Markets UK Ltd. će nastojati istražiti bilo koju parnicu ili žalbu čim to bude provedivo i obavijestiti će klijenta o nalazima istraživanja. Ako je klijent klasificiran kao mali klijent prema definiciji u dokumentu AM UK Ltd. klasifikacija klijenata objavljenom na našoj web stranici i nije zadovoljan s postupkom rješavanja žalbe ili rezultatima AM UK Ltd. istraživanja glede same žalbe, klijent može predmet proslijediti financijskom pravobranitelju koji će provesti dodatno istraživanje unutar vremenskog razdoblja određenog važećim zakonima.

TRGOVANJE VALUTAMA VISOKO JE RIZIČNO. ULAGAČI MOGU I NERIJETKO GUBE SAV ILI DIO NOVCA KOJI POLOŽE. MOLIMO VAS DA PROČITATE, SHVATITE I POMNO RAZMOTRITE IZJAVU O RAZUMIJEVANJU RIZIKA PRIJE NEGO ODLUČITE TRGOVATI VALUTAMA ILI CFD-OVIMA.